ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2666)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (ทะเบียน 40-0167 ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังค์ชั่นชนิดเลเซอร์/LED สี 1 เครื่อง,เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 50 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)