ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (611)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทย (e-Delicious) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ