ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2677)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสืองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิลงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง