ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1505)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุงานจราจรจำนวน 6 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

********************************************************************************

04 06 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 50 ใบ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

***************************************************

 01 06 2561