ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1184)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับการจัดจำหน่าย จำนวน 1 โครงการ (225 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งซุ้มนิทรรศการ (สาขาวิชาการบัญชี) ในโครงการถนนสายวัฒนธรรมอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งซุ้มนิทรรศการ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) ในโครงการถนนสายวัฒนธรรมอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโรงแรมดุสิต ลากูน่า ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสปริงป็อปอัพ จำนวน 1 งาน ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกอบอาชีพ "รองเง็ง" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิลและ Photo glossy เคลือบผิวด้านกันรอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าเต้นท์เพื่อใช้ในการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวเล เพื่อส่งเสริม Ethnic Tourism ในจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสปริงป็อปอัพ จำนวน 1 งาน ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกอบอาชีพ "ขนมพื้นบ้าน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมสวมฉลาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุม 2 ชั้น 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการคอมพิวเตอร์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งซุ้มนิทรรศการ โครงการถนนสายวัฒนธรรมอาเซียน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน