ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1508)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสารอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Printer

วันอังคาร, 23 มกราคม 2561 14:42

tt

Written by

tt

วันอังคาร, 23 มกราคม 2561 14:39

ddd

Written by

ddd

วันอังคาร, 23 มกราคม 2561 14:33

test123

Written by

test

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบห้องเรียน Active Learning ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันอังคาร, 23 มกราคม 2561 12:15

ทดสอบ

Written by

map graduate

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจ จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง