ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1184)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการทรัพย์กรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฐานกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียน Active Learning ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 1 ระบบ

ประกาศซื้อระบบโทรทัศน์ (IPTV) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 1 ระบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ต.รัษฎา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำไวนิล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 4 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องสตูดิโอถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทย (e-Delicious) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสีในอาหาร (e-Delicious) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศร่างขอบเขตงาน ปรับปรุงอาคารเพชรภูมิภัฎ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต จำนวน 1 งาน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพชรภูมิภัฏ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภเก็ต