ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (459)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังค์ชนิดเลเซอร์/LED 1 เครื่อง,เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 50 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ

หน้าที่ 23 จาก 23