ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1508)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (สาขาทัศนศิลป์ คมส) จัดซื้อโดยบริษัท เอส ดี ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดพละ ประจำปีกาศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตัดชุดพละ ประจำปีการศึกษา 2561

ปาระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ ประกอบอาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์งานงานครัว จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณืสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ประกอบอาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อระบบอุปกรณืเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมแซมข้านพักข้าราชการ หอพักรับรองและอาคารเรียน