ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1336)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธการอิเล็กทรอนิกส์ e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หอพักรับรอง และอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะเรือเร็ว จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับจัดโครงการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล (HR Academic Excellence) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)