ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (997)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิลและธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าไนล่อน โครงการอบรมสถิติวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ สคส.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบไขมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง