ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1341)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล (HR Academic Excellence) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โสตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าเอกสาร สาขาวิชาการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมรู้วิเคราะงบการเงิน อ่านได้ใช้เป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพจนานุกรม จีน-ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถในการจัดโครงการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วันที่ 13-16มี.ค.61(คมส) จัดเช่าโดย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (คมส)จัดซื้อโดยบริษัทคอนเท็นท์ไอทีโซลูชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง