ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1184)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 จำนวน 94 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าไนลอน โครงการอบรมสถิติวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมสวมฉลาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 8 เหลี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อกระดานไวท์บอร์ดกระจก จำนวน 1 เครื่อง (สาขาจีน คมส) บริษัท ฉลอง อลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ (สาขาภาษาอังกฤษ คมส) ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ จำนวน 130 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการคอมพิวเตอร์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการคอมพิวเตอร์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง