ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1508)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบการศึกษา (ส่วนต่อขยายจากระบบเดิม) จำนวน 1 ระบบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเช่าชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 1 งาน (2,200 ชุด)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน 20 รายการ ประกอบอาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ  Fiber Optic ระหว่างอาคาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรังปรุงอาคาร 8 เหลี่ยม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมเครื่องดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)