วันพฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2561 08:56

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (เพิ่มเติม)

Written by

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม  ดังนี้

Read 761 times

Related items