วันเสาร์, 12 พฤษภาคม 2561 10:47

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  จำนวน  11  อัตรา  ลงวันทีี่  26  เมษายน  2561

Read 1452 times Last modified on วันเสาร์, 12 พฤษภาคม 2561 10:53

Related items