วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561 10:54

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

Written by

                                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  จำนวน  11  อัตรา  ลงวันที่  26  เมษายน  2561  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและทดสอบปฏิบัติการสอน(ตำแหน่งครู)  เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม  2561              ตามเวลาและสถานที่ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้          

Read 1015 times