วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 15:57

ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (อ.ภาษาจีนชาวต่างประเทศ)

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  ตำแหน่ง  อาจารย์ภาษาจีนชาวต่างประเทศ  สังกัดศูนย์ภาษา  จำนวน  1  อัตรา ลงวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  นั้น  ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก  ดังนี้

Read 838 times Last modified on วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 16:06