วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560 09:48

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ลงวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ  จำนวน  ๑  อัตรา  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่า      ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติในตำแหน่งดังกล่าว

Read 816 times