วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2559 12:10

นศ.สถาปัตย์ ปรับภูมิทัศน์ “วัดม่วงโกมารภัจจ์” เพิ่มความสะดวก นทท. ชูจุดเด่นสถานที่ประวัติศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
วัดม่วงโกมารภัจจ์
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต (Architectural Technology PKRU) โดย นายศิวพงศ์ ทองเจือ อาจารย์ประจำของสาขาวิชาฯ ร่วมกับนักศึกษา ออกแบบปรับปรุงผังภูมิทัศน์ “วัดม่วงโกมารภัจจ์” บ้านเหรียง หมู่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร และผ่านความเห็นชอบจากกรรมการซึ่งประกอบด้วย นักวิชาชีพสถาปัตยกรรม ชาวบ้านในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ และตัวแทนภาคเอกชน เลือกผลงานดีไซน์จาก ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าหางบประมาณปรับปรุงวัดเก่าแก่ ซึ่งผลงานที่นักศึกษาได้ออกแบบในครั้งนี้จะปรากฏเรื่องราวอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามถลาง ต่อไป
 
วัดม่วงโกมารภัจจ์
 
phuket architectural wat muang komarapat thalang phuket4
 
phuket architectural wat muang komarapat thalang phuket4 1
 
นายศิวพงศ์ ทองเจือ เปิดเผยว่า “จากมติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เห็นว่า วัดม่วงโกมารภัจจ์ ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากขาดการบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ และปัจจุบันมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะบูชาประติมากรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (ย่าจัน ย่ามุก) ที่วัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่มีการจัดกิจกรรมสำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบวัดยังไม่ได้มีการวางผังออกแบบหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จึงเกิดเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดม่วงโกมารภัจจ์ โดยมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ตนเองไปศึกษาและดำเนินการเพื่อนำเสนอแนวคิดในการปรับปรุง จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องนำมาออกแบบ ภายใต้ข้อจำกัดด้วยขนาดพื้นที่เพียง 2 ไร่ 6 ตารางวา และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เดิม เป็นโจทย์สำคัญในการวางผังออกแบบให้พื้นที่วัดม่วงโกมารภัจจ์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคต” 
 
วัดม่วงโกมารภัจจ์
 
วัดม่วงโกมารภัจจ์
 
อาจารย์สาขาสถาปัตย์ฯ เล่าเพิ่มเติมอีกว่า “ได้นำโปรเจ็คท์ดังกล่าวมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ‘การวางผังบริเวณและการออกแบบภูมิทัศน์’ ให้โจทย์ในการจัดทำโครงการวางผังและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดม่วงฯ โดยให้นักศึกษานำเสนอแนวคิดในการวางผังออกแบบ ซึ่งมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อดำเนินการสำรวจภาคสนาม เป็นเวลา 1 เดือน และทำการวิเคราะห์พื้นที่โครงการเพื่อนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ อีก 1 เดือน จากนั้นตัวแทนนักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เลือกผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เป็นแบบสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สู่ขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง ประมาณราคา จัดหางบประมาณ และพัฒนาแนวคิดโครงการให้สมบูรณ์ต่อไป” 
 
phuket architectural wat muang komarapat thalang phuket5
 
นางสาวอมิตา ชำนิการ ตัวแทนนักศึกษาผู้ออกแบบผังภูมิทัศน์ กล่าวถึงแนวคิดของผลงานว่า “ทีมนักศึกษาผู้ออกแบบผังภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญเรื่องช่องทางการสัญจรภายในพื้นที่วัดให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการวางเส้นทางการเดินเยี่ยมชมวัดตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง โดยเริ่มที่การเข้ามาสักการะพระพุทธรูป และปิดท้ายด้วยประติมากรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร นอกจากนั้นมีการจัดพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วน สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด เช่น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของวัด การซื้อของที่ระลึกและดอกไม้ธูปเทียน สำหรับรูปแบบที่กล่าวมาเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเสริมคุณค่าด้านสถานที่ทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ตให้โดดเด่นมากขึ้น และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยได้จริงแก่ทุกฝ่าย”  
 
วัดม่วงโกมารภัจจ์
 
วัดม่วงโกมารภัจจ์
 
phuket architectural wat muang komarapat thalang phuket8
 
วัดม่วงโกมารภัจจ์
 
วัดม่วงโกมารภัจจ์
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2963 times Last modified on วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2559 12:53