วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560 16:11

ราชภัฏภูเก็ต ปรับโฉม “หุ่นกาเหล้” เสริมกลิ่นอายบาบ๋าเพอรานากัน

Written by
Rate this item
(2 votes)
 หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
“หุ่นกาเหล้” คือชื่อของหุ่นสายหนึ่งเดียวในภูเก็ต (Phuket Chinese String Puppet) ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งคณะหุ่นเชิดจีน “กาเหล้” ได้นำวัฒนธรรมดังกล่าวมาแสดงในการประกอบพิธีไหว้เทวดาของศาลเจ้าจีนแห่งต่างๆ ในภูเก็ตตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นมหรสพขนาดจิ๋ว ที่บรรเลงบทเพลงสรรเสริญองค์เทพเจ้าจีน เป็นบทละครแห่งศรัทธาที่ฝังรากลึกในวิถีชิวิตของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนที่หาชมได้ยากมากขึ้นทุกครา
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เล็งเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าดังกล่าว จึงได้จัดเสวนาเรื่อง “หุ่นกาเหล้ : การสร้างสรรค์หุ่นในมิติของวัฒนธรรมบาบ๋าเพอรานากัน” ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารระวิจันทร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม ทั้งนี้ในเวทีเสวนามี นายกิตติศักดิ์ มิตรารัตน์ อาจารย์โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ผู้ริเริ่มคณะหุ่นเชิดกาเหล้ และ นายลิขิต หล้าแหล่ง อาจารย์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้สืบสานศาสตร์การเชิดหุ่นกาเหล้ เป็นวิทยากร
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องหุ่นกาเหล้ กล่าวว่า “ได้ทำการศึกษาความเป็นมา คติความเชื่อ การสร้างสรรค์หุ่น กลไกการทำงานของหุ่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ การควบคุมหุ่น และความสัมพันธ์ระหว่างหุ่นกาเหล้กับวัฒนธรรมของชาวบาบ๋า เพอรานากัน รวมทั้งยังมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ่นไทยในภูมิภาคต่างๆ และหุ่นในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบเสริมต่อยอดเป็นฐานความรู้สู่การพัฒนาสร้างสรรค์หุ่นกาเหล้โบราณ ให้ตอบโจทย์วัฒนธรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงแสดงออกถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิม เช่น การเลือกใช้วัสดุเรซิ่นแทนไม้ การปรับขนาดหุ่น และทดลองดีไซน์ใบหน้า ดวงตา เครื่องแต่งกาย รวมถึงคาแรคเตอร์ของหุ่นให้มีความสดใส ตลอดจนกลไกการเชิด และสามารถนำไปใช้จัดแสดงได้หลากหลายประเภท เป็นการช่วยสืบสานและต่อลมหายใจแก่วัฒนธรรมดั้งเดิมให้แพร่หลายต่อไป เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือสามารถหยิบยกไอเดียหุ่นเชิดบาบ๋าเพอรานากัน พัฒนาเป็นแมสคอต สินค้าที่ระลึก ภาพกราฟฟิก 3D ฯลฯ โดยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ระดมแนวคิดสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคต” 
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
ในส่วนของ นายลิขิต หล้าแหล่ง อาจารย์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้สืบทอดหุ่นสายกาเหล้หนึ่งเดียวของภูเก็ต แสดงความคิดเห็นว่า “ตนได้เรียนรู้ทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นกาเหล้ในแบบฉบับดั้งเดิม และพยายามนำมาเผยแพร่ให้นักเรียนได้ใช้จัดการแสดงในพิธีไหว้เทวดา ดังนั้น การที่สาขาวิชาศิลปกรรมได้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะแขนงนี้ โดยนำมาเผยแพร่ประวัติความเป็นมา แนวคิดของหุ่น ความศรัทธา นำไปประยุกต์ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งยุคสมัยโดยเฉพาะการผสมผสานกับวัฒนธรรมบาบ๋าเพอรานากันอันงดงาม ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง ด้วยฝีมือของอาจารย์และนักศึกษา ถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมและดีใจที่ผู้คนจะมีโอกาสได้รู้จัก รับชมการแสดงของหุ่นกาเหล้ในมิติอื่นๆ นอกจากการแสดงดั้งเดิมที่มีจะหาชมได้เพียงในพิธีไหว้เทวดาปีละไม่กี่ครั้ง สามารถปรับการแสดงเป็นละครส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภูเก็ตในรูปแบบภาษาอื่นๆ ทั้งไทย อังกฤษ จีน ฯลฯ” 
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
ด้าน นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวชื่นชมการเสวนาในครั้งนี้ว่า “ด้วยภารกิจของคณะฯ ที่มุ่งหวังเชิดชูผลงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ รวมถึงพัฒนาต่อยอดให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ซึ่งหุ่นกาเหล้เป็นของดีที่มีอยู่เดิม แต่ด้วยทักษะความสามารถ และแนวคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสเป็นนักเชิดหุ่นและออกแบบหุ่นในแบบฉบับของตน อีกทั้งจะช่วยปรับโฉมหุ่นบาบ๋าเพอรานากันให้ตอบโจทย์ท้องถิ่น รวมถึงด้วยยุคสมัยที่วัฒนธรรมไร้พรมแดน จะช่วยยกระดับหุ่นสายชนิดนี้ สานต่อการแสดงออกสู่สายตาคนทั่วประเทศ หรือระดับนานาชาติชาติต่อไป”
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 
หุ่นกาเหล้-บาบ๋าเพอรานากัน
 

สมัครเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม (ทัศนศิลป์) โทร 089 419 2270 (อาจารย์ภาณุวัฒน์) หรือ 084 669 2057 (อาจารย์ไพฑูรย์)

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 2553 times Last modified on วันเสาร์, 24 มิถุนายน 2560 00:23