วันพุธ, 04 พฤษภาคม 2559 13:14

ทำไมต้องราชภัฏภูเก็ต ? นานาทัศนะ นักศึกษาใหม่-ผู้ปกครอง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาให้มีความเข้มข้นทั้งวิชาการ และมีจิตอาสาเป็นจุดขาย ออกไปสู่สังคมด้วยความภาคภูมิ   และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเฟ้นหาสมาชิกแคแสดช่อใหม่ สู่กระบวนการบ่มเพาะให้สวยงาม เบ่งบาน... ในฐานะของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแห่งเดียวในภูมิภาคอันดามัน ตั้งอยู่ ณ จังหวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก จึงไม่แปลกที่จะมีนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งภาคใต้ หลั่งใหลมาสมัครอย่างคึกคักทุกครั้งที่เปิดรับ 
 
ท่ามกลางน้องๆ ว่าที่นักศึกษาหน้าใส วัยกระเตาะ จำนวนกว่าพันคน ที่กำลังเข้ารับการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทีมงานประชาสัมพันธ์ (PR PKRU) ได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของว่าที่นักศึกษา และผู้ปกครอง กับคำถามที่ว่า ทำไมจึงเลือกราชภัฏภูเก็ต ? 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นางสาวชลกมล แก้วไกรสรร จากโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช ว่าที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ บอกว่า “เหตุผลแรกคือ หนูชอบภูเก็ต เพราะเป็นเมืองที่สวยงาม และผู้คนจำนวนมากจากหลายประเทศ จึงเลือกสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมอย่างราชภัฏภูเก็ต เพราะหนูหวังว่าหากได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และศึกษา ฝึกฝนภาษาอังกฤษ จะส่งผลให้หนูมีอนาคตที่สดใสในการทำงานค่ะ”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรือง จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต กำลังเข้าศึกษาในสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เล่าว่า “ชื่นชอบบรรยากาศ อาคารสถานที่ ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ครับ รวมถึงใกล้กับบ้าน ทำให้ผมสามารถอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับ นอกจากนั้น ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่เรียนมัธยม รู้สึกอบอุ่นและ และได้รับการบริการที่เป็นกันเองทุกครั้ง ดีใจที่ได้เข้ามาเรียนครับ” 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นางสาวนาตยา โชคเกื้อ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ผู้เลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ ตอบว่า “ต้องการที่จะต่อยอดการศึกษาด้านการท่องเที่ยว จากเดิมที่ได้ศึกษาด้านการท่องเที่ยวจากอาชีวฯภูเก็ต และเชื่อว่าเมื่อได้มาศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะช่วยพัฒนาทักษะ หลักวิชาการ และประสบการณ์ ให้ตนเองพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ต่อไป”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นางสาวนูไชยา นุ้ยสมาด นักเรียนชั้น ม.6 จาก โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี ว่าที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า “ครอบครัวต้องการให้ศึกษาด้านภาษาอังกฤษ เพราะหากมีความสามารถด้านนี้ จะเป็นใบเบิกทางที่ดีในการทำงาน ส่วนที่เลือกมาราชภัฏภูเก็ต เพราะรุ่นพี่ที่ปัตตานี เรียนจบที่นี่หลายคน และทุกคนประทับใจกับการได้มาศึกษา หนูจึงมั่นใจและตั้งใจเลือกมาเรียนที่ภูเก็ต ค่ะ”  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นางปัจจิมา แก้วโชติ ผู้ปกครองจาก จ.กระบี่ ให้สัมภาษณ์ว่า “อุ่นใจที่ได้ส่งลูกสาวมาเรียนที่นี่ เพราะญาติๆ ที่กระบี่ก็ส่งลูกหลานมาเรียนทั้งครอบครัว เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเรียนไกลถึงกรุงเทพฯ อีกทั้ง ยังสามารถมาเยี่ยมลูกได้ตลอดเพราะระยะทางไม่ไกลกันค่ะ” 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นางจันทนา สวัสดี ครู จากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จ.ภูเก็ต ผู้นำลูกศิษย์จาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มารายงานตัวเป็น นศ.สาขาวิชานิติศาสตร์ เล่าเหตุผลว่า “ด้วยความที่เป็นศิษย์เก่าของราชภัฏ ทำให้มั่นใจในคุณภาพของสถาบัน เมื่อลูกศิษย์สนใจศึกษาด้านกฎหมาย จึงแนะนำให้มาเลือกเรียนที่นิติศาสตร์ ราชภัฏภูเก็ต เพราะทราบมาว่ามีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ และมีหลักสูตรที่น่าสนใจค่ะ”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
นายสมคิด ไชยแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์  ผู้ปกครอง จาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ บอกกับเราว่า “ตนเองและภรรยาเป็นครู เมื่อลูกชายได้ซึมซับข้อดีของผู้มีอาชีพครู จึงอยากเจริญรอยตาม เลือกศึกษาต่อด้านครู และแน่นอนครับ ผมมั่นใจว่าราชภัฏภูเก็ต คือ ศูนย์บ่มเพาะและสร้างครูชั้นยอด เชื่อมั่นในศักยภาพและดีใจที่ลูกได้มาศึกษาที่นี่ครับ
 
คารว์ พยุงพันธ์
 
ในส่วนของ ดร.คารว์ พยุงพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้รับผิดชอบ ดูแลงานรับเข้านักศึกษา รายงานสถานการณ์ว่า “ปีการศึกษา 2559 น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีนักเรียนเลือกศึกษาต่อกับเรา และมารายงานตัวในปริมาณที่มากกว่าปีที่แล้ว โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งภาคใต้ และเลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ โดยเฉพาะคณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
 
หลังจากได้พูดคุยกับน้องๆ นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้คือ ความตั้งใจจริง ของทุกคนที่อยากจะศึกษาเล่าเรียน แม้ว่าที่มาของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ต้นทุนทางสังคม หรือครอบครัวจะไม่เท่ากัน แต่เมื่อน้องๆ ทุกคนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของราชภัฏภูเก็ต ทุกคนเท่าเทียมกัน เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยที่มีอายุยาวนานกว่า 45 ปี แห่งนี้ จะมุ่งมั่นสั่งสอนความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับประสบการณ์ชีวิต ตลอดจนดูแลฟูมฟักเป็นอย่างดีเสมือนครอบครัว ด้วยศักยภาพด้านบุคลากร เทคโนโลยีทันสมัย และภูมิทัศน์อันร่มรื่น พร้อมงานบริการที่ดี องค์ประกอบทั้งหมดนี้ ส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นมหาวิทยาลัยของทุกคน ซึ่งพร้อมเปิดรับผู้สนใจศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 
ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 6383 times Last modified on วันพุธ, 04 พฤษภาคม 2559 17:22