วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 10:59

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบไม่ผ่านและขาดสอบ เข้าร่วมการสอบเฉพาะด้านที่นักศึกษาไม่ผ่าน โดยการสอบจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-22 พ.ย. 2561 เวลา 17.30 น. – 20.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(5 votes)

 

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบไม่ผ่านและขาดสอบ เข้าร่วมการสอบเฉพาะด้านที่นักศึกษาไม่ผ่าน โดยการสอบจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-22 พ.ย. 2561 เวลา 17.30 น. – 20.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดาวน์โหลดตารางสอบ คลิก ! https://goo.gl/Aefyz2

ดาวน์โหลดผลการสอบ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ คลิก ! https://goo.gl/ABxezc

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก ! https://goo.gl/E3TnQS

คณะวิทยาการจัดการ คลิก ! https://goo.gl/ZwrBDF

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิก ! https://goo.gl/Q5xPW2

คณะครุศาสตร์ คลิก !  https://goo.gl/J9BVUN

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก !  https://goo.gl/J9B567VUN

สอบเพิ่มเติม (นักศึกษารหัส 57) คลิก ! https://goo.gl/X5GLSC

เข้าฝึกทำแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ออนไลน์

  • แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก ! https://goo.gl/e938Pk
  • แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ คลิก ! https://goo.gl/B4sk5X

หากมีข้อสงสัยโทร 076-5230947 ต่อ 7311

Read 3958 times Last modified on วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561 18:15