วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 13:03

ม.ราชภัฏภูเก็ต เชิญชวนเยาวชน 7-18 ปี ประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษา อายุระหว่าง 7-18 ปี เข้าร่วมการประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในงานวันราชภัฏ 60 วันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
กติกาการประกวด 
 
1.การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
 
1.1ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการประกวดกำหนดไว้
 
2.วิธีการดำเนินการประกวดและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
 
2.1 การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ
        2.1.1 รุ่นอายุ 7-12 ปี
        2.1.2 รุ่นอายุ 13-15 ปี
2.1.3 รุ่นอายุ 16-18 ปี
2.2 ผู้เข้าประกวดต้องเลือกเพลงที่ใช้ขับร้องประกวดตามรายชื่อเพลงที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียม CD / FILE / SOUND หรือดนตรีประกอบการร้องมาเอง โดยจะต้องไม่มีเสียงทำนองหรือเสียงร้องประสาน หากมีเสียงดังกล่าวคณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนน
2.3 ไม่มีริวิว แดนเซอร์ ประกอบการแสดง
2.4 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 
 
3.1 ความถูกต้องของเนื้อร้อง 20 คะแนน
3.2 ความถูกต้องของทำนอง 20 คะแนน
3.3 ความไพเราะและคุณภาพของเสียงร้อง 20 คะแนน
3.4 บุคลิกภาพ การแสดงออก 20 คะแนน
3.5 อารมณ์ร่วมกับบทเพลง 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน *ผู้เข้าประกวดต้องยอมรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การตัดสิน รวมถึงการตัดสินของคณะกรรมการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด
 
4. รางวัล ประกอบด้วย
 
4.1 รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ห์ 1 รางวัล
4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมโล่ 1 รางวัล
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พร้อมโล่ 1 รางวัล 
 
5. คณะกรรมการผู้ตัดสิน
5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญเฉพาะภายนอกสถานศึกษา จำนวน 2 คน
5.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญเฉพาะภายในสถานศึกษา จำนวน 3 คน
 
6.การรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
7. วันและสถานที่ที่ใช้ในการประกวด
วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ณ เวทีกลางงานวันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ทุกรุ่นอายุ รายงานตัวพร้อม CD / FILE / SOUND หรือดนตรีประกอบการร้อง เวลา 15.00 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ )
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
อาจารย์กัณวัตม์ พลรงค์ โทร. 086-9422664 
Read 1121 times Last modified on วันพุธ, 01 มีนาคม 2560 15:08