วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 10:30

ประกาศหยุดการเรียนการสอน 17 และ 24 มี.ค. 2560

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง หยุดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 17 และวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นในการใช้สถานที่เพื่อสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 
 
img341
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 10573 times