วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 14:32

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561

Written by
Rate this item
(4 votes)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงอิสระ รับสมัครระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 9 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร ดังนี้

 
Read 3699 times Last modified on วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 14:42