วันอาทิตย์, 11 มีนาคม 2561 11:48

ม.ราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาเรียนเสาร์-อาทิตย์ 17 มี.ค. - 29 เม.ย.นี้

Written by
Rate this item
(14 votes)
"เราพร้อม สร้างโอกาส การเรียนรู้ สำหรับคุณ" 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี 
 
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 17 มีนาคม - 29 เมษายน 2561 ณ สำนักงาน กศ.บป. ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 
 • การพัฒนาชุมชน (ภูเก็ตและตรัง)
 • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การตลาด
 • บัญชี
 • นิเทศศาสตร์
ระเบียบการรับสมัคร ชุดละ 100 บาท
ค่าสมัคร 300 บาท
 
หลักฐานการสมัคร ต้องแนบหลักฐานต่างๆ ดังนี้
 
 1. ใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล คำหน้านาม หรือคำสั่งแต่งตั้งยศ ขนาด A4 อย่างละ 1 ฉบับ 
 
ติดต่อสอบถาม โทร 0 7621 1959 ต่อ 7140 หรือ 08 1737 7031 
และห้องเรียนจังหวัดตรัง (นาบินหลา) โทร 0 7550 1240 หรือ 08 1737 7013  
Read 29429 times

Related items