วันพุธ, 08 มีนาคม 2560 14:41

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) 18 มี.ค. – 25 มิ.ย. 60

Written by
Rate this item
(14 votes)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 25 มิถุนายน 2560 (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ปีการศึกษา 2560 
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ภูเก็ต / ตรัง)
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภูเก็ต)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภูเก็ต / ตรัง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ภูเก็ต / ตรัง)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภูเก็ต)
  • สาขาวิชาการตลาด (ภูเก็ต / ตรัง)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
  • สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (ภูเก็ต)
หลักสูตรนิเทศศาสตบัณฑิต 
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภูเก็ต)
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานโครงการ กศ.บป. อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โทร 076 211 959 ต่อ 7140 หรือ 081 737 7031 ห้องเรียนจังหวัดตรัง โทร 075 501 240 หรือ 081 737 7013
 
 
Saturday school 
Read 52752 times Last modified on วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560 10:22