วันศุกร์, 02 มีนาคม 2561 11:24

กำหนดการพิธี "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560"

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอให้ตัวแทนนักศึกษาภาคปกติที่จะสำเร็จการศึกษารุ่น  57 และรุ่น 56 (สายวิชาชีพครู)   รับเอกสารปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้ที่งานแนะแนวการศึกษา ฯ กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 9 ชั้น 3)             
-    รุ่น 56 (สายวิชาชีพครู ) รับเอกสารได้ตั้งแต่ตั้งวันที่ 2-9 มีนาคม 2561  และส่งคืนเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561
-     รุ่น 57 รับเอกสารได้ตั้งแต่ตั้งวันที่ 2-15 มีนาคม 2561  และส่งคืนเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561
         มหาวิทยาลัยฯ กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560  มีรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561   เวลา 07.30 น - 16.30 น   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน  2561  เวลา 07.30 - 16.30 น     ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
 -   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 -   คณะวิทยาการจัดการ
 -   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 -   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 -   วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
***หมายเหตุ   1. นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
                    2. หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ งานแนะแนวการศึกษา ฯ0 7621 1959 ต่อ 1320 ,0 8647 61516 (วันเวลาราชการ)
                    3. ภายในกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม นัดพบแรงงาน (job fair ) 2018 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรับสมัครงานในกิจกรรมดังกล่าว จะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานการรับสมัครงานให้พร้อม

Document page 001

Read 1672 times Last modified on วันศุกร์, 02 มีนาคม 2561 11:48