วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560 13:43

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1 / 2560

Written by
Rate this item
(1 Vote)

งานรักษาดินแดน กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560 และได้ส่งหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ขอแจ้งให้นักศึกษาไปรายงานตัวตามภูมิลำเนาท้องที่ของตนเองที่ทางอำเภอแจ้งไว้ใน สด.35 และนำสำเนาหลักฐานต่างๆ พร้อมตัวจริง ไปในวันรายงานตัว

<<< ตรวจสอบรายชื่อคลิก >>>

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อผ่อนผันฯ เนื่องจากขาดสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้นำมาส่งก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 081 719 0467

Read 1860 times Last modified on วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560 14:26