ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ เดือนมิถุนายน โรงเรียนสาธิตฯ(ปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าไนล่อนโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง