ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โสตฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง