ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม คูมือโครงการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต(ปฐมวัย)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง