ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ และถมดินปรับพื้นที่ ด้านหลังอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับปรุงห้องสำนักงานสภา ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ และปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสารจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ และถมดินปรับพื้นที่ ด้านหลังอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับปรุงห้องสำนักงานสภา ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ และปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์

BOQ https://www.sendspace.com/file/m38xmv

BLAN BOQ https://www.sendspace.com/file/w9egnp

แบบรูป https://www.sendspace.com/file/61kqen