ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (ทะเบียน 40-0167 ภูเก็ต)