ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประตูควบคุมทางเข้า และออกอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)