ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดพื้นเมืองภูเก็ต

เพื่อใช้ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

******************************************************************

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าจอ LED

เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โดยวิธีเฉพาะเจาจง

**************************************************************

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมงาน

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

************************************************************************