PKRU Channel: บรรยากาศ "พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 2 สารสินเกมส์"

Written by  Read 523 times
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 09:25

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 2 หรือ “สารสินเกมส์” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏยะลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมีแนวคิดในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความรัก ความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์ พร้อมสร้างเครือข่ายการทำงานที่เหนียวแน่นเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏใต้ทั้ง 5 แห่ง

สำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน “สารสินเกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ โดยจัดเตรียมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต็มความสามารถ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของกีฬา จะมีการชิงชัยใน 6 ชนิดกีฬาด้วยกัน ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล ฟุตซอล เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ นอกจากนี้ยังมีกีฬาพื้นบ้าน และการประกวดดาว-เดือนกีฬาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม ผลแพ้ชนะไม่ใช่สารัตถะของการแข่งขัน จุดประสงค์ที่แท้จริงของ สารสินเกมส์ คือความรักความสามัคคีของหมู่คณะ การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย