PKRU Channel : บรรยากาศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “พิธีปฐมนิเทศฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560”

Written by  Read 1018 times
วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560 08:27

PKRU Channel : บรรยากาศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “พิธีปฐมนิเทศฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560”