PKRU Channel : บรรยากาศ "การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปี 2560" (วันที่ 1)

Written by  Read 1090 times
วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560 15:31

บรรยากาศ "การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปี 2560" (วันที่ 1)