PKRU Channel : บรรยากาศ "การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต (เสมือนจริง) ประจำปี 2560"

Written by  Read 1097 times
วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 12:14

PKRU Channel : บรรยากาศ "การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต (เสมือนจริง) ประจำปี 2560"