PKRU Channel : รายการคุ้ยมาคุย ม.ราชภัฏภูเก็ต ตอน พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

Written by  Read 1090 times
วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560 15:51

PKRU Channel : รายการคุ้ยมาคุย ม.ราชภัฏภูเก็ต ตอน พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560