PKRU Channel : รายการรอบรั้วราชภัฏภูเก็ต ตอน ราชภัฏภูเก็ต อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

Written by  Read 741 times
วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560 12:12

PKRU Channel : รายการรอบรั้วราชภัฏภูเก็ต ตอน ราชภัฏภูเก็ต อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9