เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครื่องเสียงและไฟเวที จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  • ก.พ. 14, 2563
  • 167

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครื่องเสียงและไฟเวที จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครื่องเสียงและไฟเวที จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Top