เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๗๐ g จำนวน ๑,๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  • ก.พ. 25, 2563
  • 160

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๗๐ g จำนวน ๑,๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๗๐ g จำนวน ๑,๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Top