เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักงานโครงการ กศ.บป.
  • ก.พ. 27, 2563
  • 193

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดูรายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Top