เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by งานอาคารสถานที่และบริการ
  • มี.ค. 17, 2563
  • 116

Logo

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดูรายละเอียด  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Top