เมนู

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง) ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • พ.ค. 01, 2563
  • 243

Logo


 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง) ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top