เมนู

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • ม.ค. 15, 2563
  • 80

Logo


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top