เมนู

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถอาคารเพชรภูมิภัฏและจัดซื้อต้นไม้เพื่อตกแต่งหน้าอาคารเพชรภูมิภัฏ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  • by งานพัสดุ
  • ม.ค. 31, 2563
  • 87

Logo


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถอาคารเพชรภูมิภัฏและจัดซื้อต้นไม้เพื่อตกแต่งหน้าอาคารเพชรภูมิภัฏ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Top