เมนู

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • ก.พ. 04, 2563
  • 86

Logo


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top