เมนู

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

  • by งานพัสดุ
  • เม.ย. 13, 2563
  • 65

Logo


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

 

Top