เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา จำนวน 320 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ม.ค. 23, 2563
  • 262

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา จำนวน 320 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ดูรายละเอียดประกาศ

Top