เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักงานโครงการ กศ.บป.
  • ม.ค. 31, 2563
  • 139

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดูรายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Top