เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

pkru speak english 5 nov 2019
 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรม “PKRU Speak English เพื่อชีวิตที่ Better” นำทีมโดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร มอบผ้ากันเปื้อนและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ค้าร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้า ณ โรงอาหารอาคารกิจการนักศึกษา และศูนย์อาหารแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งผ่านการอบรมคอร์สการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ ได้แก่ นักศึกษาชาวจีน และชาวต่างประเทศที่เข้ามารับบริการภายในมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยต้องการสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้นักศึกษาพยายามฝึกพูดภาษาอังกฤษ เรามีแนวคิดในการสร้างพื้นที่บริเวณโรงอาหารแปดเหลี่ยม และบริเวณโรงอาหารอาคารกิจการนักศึกษา เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาบริเวณ PKRU Canteen Zone สามารถสนุกในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ เพื่อสร้างเวทีในการฝึกทักษะภาษาให้กับทุกคน แม้เป็นประโยคการสื่อสารพื้นฐานก็สามารถนำไปสู่ความกล้าในการสนทนาในระดับที่สูงขึ้นได้ จุดมุ่งหมายคือขอให้สนุกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ช่วยร่วมมือกันสร้างบรรยากาศการสื่อสารที่สร้างสรรค์ โดยมหาวิทยาลัยจะมีการต่อยอดแคมเปญ PKRU Speak English เพื่อชีวิตที่ Better ให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงนำไปสู่วัฒนธรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษภายในองค์กร”  
 
 
 
 
คุณสุวรรณี มานะบุตร เจ้าของร้านซาบีรอ กล่าวว่า “วันนี้ดีใจที่ทางอธิการบดีให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรการอบรม และแจกผ้ากันเปื้อน ซึ่งหลังจากการอบรมภายใต้โครงการ ทำให้ตนเองได้รับความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น และต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง อยากฝากบอกน้องๆ นักศึกษาที่เข้ามาซื้อน้ำ สามารถลองทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะ”   
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตั้งปณิธานที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสที่ดีกว่าของทุกคน “PKRU Speak English เพื่อชีวิตที่ Better”
 
 
 
 
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top