เมนู

ประกาศให้ผู้ยื่นกู้ กยศ. ส่งเอกสาร พร้อมสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 25 ส.ค.นี้

  • ส.ค. 24, 2562
  • 2031
ประกาศให้ผู้ยื่นกู้ กยศ. ส่งเอกสาร พร้อมสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 25 ส.ค.นี้
 
 
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกาศให้นักศึกษาผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ กยศ. ดำเนินการส่งเอกสาร พร้อมสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น . ณ ห้อง กยศ. ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา
Top