เมนู

กองพัฒนานักศึกษา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ดำเนินการเบิกทุนการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

Logo

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษา ดำเนินการเบิกทุนการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปีการศึกษา 2562

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผอนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ  ปีการศึกษา 2562


 คลิกดาวน์โหลดประกาศ


 คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมัครเข้าอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเพื่อเข้าสัมภาษณ์ เข้าอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและเข้าสัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) รับทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

Logo
 
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกาศงานทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษารายงานตัว เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยให้นักศึกษาเข้ารายงานตัว วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 - 17.00 น. และวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา

คลิกดูประกาศ

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศว่าด้วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logo

ประกาศว่าด้วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2563 

68926541 2487554531515923 6577170732202065920 o

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ประจำปีการศึกษา 2563 

คลิกอ่านประกาศ

มอบทุนการศึกษา “ทุน ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ” ประจำปี 2562

 
1
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุน ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “กองพัฒนานักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุนการศึกษา ที่สามารถขยายโอกาสในการเรียนให้กับนักศึกษา สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัว ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ (อดีตอาจารย์ ม.ราชภัฏภูเก็ต) และสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีการมอบแก่นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 3 ทุน ทุนละ 12,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่มีครอบครัวที่ยากลำบาก และขาดโอกาส อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้โอกาสของนักศึกษาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดองค์กรหรือบุคคลที่มีจิตสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการศึกษา มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา และขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและเป็นผู้ส่งต่อโอกาสให้กับสังคมต่อไป” อธิการบดี กล่าว
 
 
 
 
 
 
 
  

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 14

toyota scholarship feb 2020
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธี “มอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศ” ปีที่ 14 โดยมี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน คณะกรรมการประมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี และนอกจากนั้นกองพัฒนานักศึกษายังได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดย น.ส.ณิชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เจ้าของเยาวชนต้นแบบด้านการคิดบวก
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ 2514 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 49 ปี ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริหารทุกด้านให้ความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน โดยปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 12,901 คน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจน บางคนกำพร้าบิดา มารดา หรือขาดผู้อุปการะดูแล บางคนประสบภัยธรรมชาติทางฝั่งทะเลอันดามันสึนามิ เมื่อปี 2547 และนักศึกษาที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจาก สถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดมาเป็นระยะเวลา 14 ปี และนักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยรวมเป็นเงิน 12,250,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีจำนวน 188 คน ซึ่งมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้สนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในนามของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ขอขอบพระคุณมูลนิธิฯ ที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้แก่นักศึกษาเพิ่มศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” อธิการบดีกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม เปิดประตูกิจกรรม PKRU 2019

 
pkru activities showcase 2019
 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม เปิดประตูกิจกรรม PKRU 2019” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
โครงการในครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ความผูกพันที่ดีของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้อง และเป็นการก่อให้เกิดความรักระหว่างนักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้อง ในรูปแบบการสร้างสายใยสัมพันธ์โดยการรวมกลุ่มกิจกรรมชมรม ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค รวมถึงมีโอกาสพัฒนาคุณลักษณะในด้าน มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีชมรมให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมดังต่อไปนี้ ชมรม กยศ. / ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน / ชมรมเกษตรต้องเที่ยว / ชมรมมุสลิม / ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร / ชมรมรักสุขภาพ / ชมรมกีฬา / ชมรมภาษามลายู / ชมรม Science Astrobotic Club / ชมรมดนตรี ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top