เมนู

การท่องเที่ยว - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

PCIT เตรียมนักวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการเชิงพื้นที่

former director of tat thailand mar 2020
 
ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (Phuket College of International Tourism : PCIT) จัดโครงการ PCIT Research and Innovation Development โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย PCIT ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
สำหรับโครงการในครั้งนี้มี นายสุรพล เศวตเศรนี อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นายปรีชา พรหมบุตร อดีตพัฒนาการ จ.บุรีรัมย์ ร่วมบรรยายหัวข้อการวิจัยและนวัตกรรม/กรณีการศึกษา เชิงพื้นที่สู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ก่อตั้ง PCIT ขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้นำบุคลากรด้านวิชาการ นักวิจัย ในศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมมือกับ PCIT จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เนื่องจากเป็นพันธกิจหลักในการทำงานเชิงพื้นที่ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ใช้วิธีการทำงานแบบลงลึกชุมชน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และต่อยอดการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ๆ เพื่อพลิกฟื้นวิถีชุมชน ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้นักวิจัยจำเป็นต้องมีความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานอย่างตรงจุดและสร้างให้เกิด Impact ที่แท้จริงต่อชุมชน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ PCIT Research and Innovation Development ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดมุมมองในการทำงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ยึดถือผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก” อธิการบดี กล่าว   
 
 
 
 
 
 
 

วจก. ชวน อนุวัต จัดให้ ช่อง 7HD นำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสน

7hd jan 2020 1
 
ระหว่างวันที่ 8–10 มกราคม 2563 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) หัวหน้าโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอนุวัต เฟื่องทองแดง ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และเจ้าของรายการ “อนุวัต จัดให้” ทางช่อง 7HD ได้เดินทางลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “อนุวัต จัดให้” ณ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2562 โดยทีมงานจากช่อง 7HD ได้ถ่ายทำรายการเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ได้แก่ การเดินถ้ำเขาโต๊ะดำ การล่องแพ พายคายัค การงมหอยหลักไก่ การประกอบอาหารพื้นถิ่น โดยมีวัตถุดิบหลักคือ ลูกเหนา หรือลูกชก อีกทั้งทางทีมงานได้มีการทดลองปีนต้นเหนา หรือต้นชก เพื่อเก็บน้ำตาลเหนาตามวิถีชีวิตของคนชาวคลองบ่อแสน นอกจากนี้ยังได้มีการเดินทางสำรวจพื้นที่ป่าบริเวณเขาเต่าทอง ซึ่งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของพื้นที่ จ.พังงา ในการชมวิวอ่าวพังงา และชมพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น นอกจากนั้นได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมนบ้านคลองบ่อแสน และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการได้ที่ https://www.facebook.com/anuwatf.ch7/ หรือhttps://www.facebook.com/saranromstudio/
 
7hd jan 2020 2
 
7hd jan 2020 3
 
7hd jan 2020 4
 
7hd jan 2020 5
 
7hd jan 2020 6
 
7hd jan 2020 7
 
7hd jan 2020 8
 
Top