เมนู

งานรับสมัครนักศึกษา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ยกเลิกการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

banner noninterview

an noninterview asso2563

Top