เมนู

ศิลปะและวัฒนธรรม - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

PKRU Special Talk : KOB BIG ASS ค้นหาตัวตน กับคนพิเศษ

kob big ass

PRPKRU (5 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต / สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ไมซ์และอีเว้นท์) / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม PKRU Special Talk : KOB BIG ASS ค้นหาตัวตน กับคนพิเศษ นักดนตรี/นักแต่งเพลง จากค่าย Ginie Records บริษัท GMM Grammy / และผู้กำกับคอนเสิร์ต ชั้นนำของประเทศ มาร่วมพูดคุยถ่ายทอดมุมมองสุดพิเศษจากผลงานและประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษย์ฯ รำลึกภาษาไทย ภาษาสื่อสารจินตนาการผ่านวรรณศิลป์

 
thai pkru 29 กรกฎาคม 2020
 
PRPKRU (29 กรกฎาคม 2563) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมภาษาไทยรำลึก ประจำปี 2563 “ภาษาสื่อสารจินตนาการผ่านวรรณศิลป์” ที่ห้องประชุมอันดามัน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุมอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานว่า “ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การหวงแหน และภาษายังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ชาติดำรงอยู่ได้อย่างเป็นปึกแผ่น เพราะคนที่พูดภาษาเดียวกันย่อมมีความรู้สึกผูกพัน รักใคร่กลมเกลียว จึงนับว่าภาษาเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยให้คนในชาติเกิดความสามัคคีกัน จากความสำคัญของภาษาไทยดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดกิจกรรมภาษาไทยรำลึก ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านภาษาไทย เป็นการรำลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่ ผู้เป็นแบบอย่างในด้านการแต่งคำประพันธ์ และให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ รวมถึงเสริมสร้างเจตคติ และทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดคัดไทย การแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันการพูดโน้มน้าวใจหัวข้อ ‘โลกเปลี่ยน คนปรับ เพื่อสอดรับความปกติใหม่’ ระดับอุดมศึกษา การแข่งขัน ‘ถอดรหัสปริศนาภาษาไทย’ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยถิ่นใต้ ‘เสน่ห์ภาษาถิ่น เสน่ห์ภาษาใต้’ การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่นใต้ การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การนำเสนอเรื่องราวที่สื่อถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย หัวข้อ ‘รูปแบบการสื่อสารในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19’ โดยสาขาวิชาต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้แก่ การสื่อสารการใช้บริการในห้องสมุดยุคโควิด New Normal ใน ม.ราชภัฏภูเก็ต Fine Arts ภาษาการเมืองในยุคโควิด สื่อสร้างสรรค์ชุมชนยุค New Normal กฎหมายน่ารู้ในยุคโควิด เป็นต้น”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเกษตรฯ สร้างสีสันคืนลอยกระทง 2562 ปชช.ร่วมงานคึกคัก

 

pkru loy krathong 2019

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษาชาวจีน นักศึกษาไทย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ ขุมน้ำ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการจัดงานดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการประกวดกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ การแสดงดนตรี และตลาดนัดเกษตร เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และถ่ายทอดต่อยังอนุชนคนรุ่นหลังสืบไป

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

นิเทศศาสตร์ PKRU รับรางวัลภาพถ่ายประทับใจ ภูเก็ตสองฝั่งคลอง (Museum Phuket)

106164023 1395127897364973 857739318669787933 o

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรธรรม ลีนิน นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสที่สามารถคว้ารางวัลภาพประทับใจจากการประกวดภาพถ่าย "ภูเก็ตสองฝั่งคลอง" ซึ่งจัดโดยมิวเซียม ภูเก็ต (Museum Phuket) โดยมี ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

106079706 1395128160698280 2585104765936607625 o

ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมเพื่อสังคม

119527224 3490120777677132 1027602945843384245 o

ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมเพื่อสังคม “รางวัลราชมงคลสรรเสริญ” ด้านวัฒนธรรม (การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้เข้ารับมอบรางวัลจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

119711286 2777054442575146 4076393723182331886 n

119504797 3404813699639991 3146705666445067265 n

119599981 4651074098243633 4102504560056807361 n

phuket art and culture 5 jul 2019 6

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "สานสายใยสร้างสัมพันธภาพสู่การพัฒนา" จัดพิธีทำบุญ 2 ศาสนา

a 1
 
a 2
 
PRPKRU (9 กันยายน 2563) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "สานสายใยสร้างสัมพันธภาพสู่การพัฒนา" พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รููป จากวัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) อ.เมือง จ.ภูเก็ต และพิธีทางศาสนาอิสลาม โดยได้รับเกียรติจากอิหม่ามกิตติ อิสลาม อิหม่ามประจำมัสยิด อัลมาดีนะห์ดารุสสลาม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้นำประกอบพิธีซิกรุ้ลลอฮ์ (พิธีทางศานา) / ละหมาดฮายัต และพิธีดุอาร์ขอพร โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน เนื่องในวันที่ 9 เดือน 9 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความผูกผันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในองค์กร
 
a 3
 
a 4
 
a 5
 
a 6
 
a 7
 
a 8
 
a 9
 
a 10
 
a 11
 
b 1
 
b 2
 
b 3
 
b 4
 
b 5
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

 
1
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสที่ปวงชนชาวไทย จักได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาประเทศและปัญหาปากท้องของพสกนิกรในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ยังผลให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปีติและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัย ทั้งพร้อมที่จะน้อมนำพระราชดำริ ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนานั้น มาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 
ในโอกาสนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันระลึกถึงพระองค์ท่าน นับเป็นการเทิดทูนพระเกียรติยศให้แผ่ไพศาลต่อไป ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ สำหรับการจัดโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การแสดงรำเทิดพระเกียรติ โดย สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง / พิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความถึงพ่อแก่นักเรียน รร.สาธิต ม.ราชภัฏภูเก็ต / การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กิจกรรม เขียนความรู้สึกจากลูก แขวนที่ต้นไม้ของพ่อ / กิจกรรม เส้น สาย ลาย สี เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต นำชาวบ้านศรีสุนทรเยือน Phuket Old Town ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

phuket old town 30 jul 2020
 
PRPKRU (30 กรกฎาคม 2563) ทีมอาจารย์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ภูเก็ต ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต นำผู้นำหมู่บ้านและตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนบ้านท่าเรือ ชุมชนบ้านลิพอน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (Phuket Old Town) เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวย่าน Phuket Old Town และการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการในชุมชน
 
 
 
 
อาจารย์กนกวรรณ แก้วอุไทย จากสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต หนึ่งในคณะทำงาน กล่าวถึงที่มาของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนภูเก็ต ‘เที่ยวดูของดีศรีสุนทร’ ในการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism -CBT) เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ผ่านการดำเนินงานในเฟสแรกในการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและปักหมุดของดีศรีสุนทรสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้านไปแล้วนั้น จากการร่วมลงไปศึกษาเชิงพื้นที่พบว่า ต.ศรีสุนทร มีความน่าสนใจในด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชุมชน อาหาร แหล่งท่องเที่ยว ในการนี้เพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชนศรีสุนทร และเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวชุมชนใน จ.ภูเก็ต จึงจัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต (Phuket Old Town) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เป็นต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยคนในชุมชนเอง ซึ่งเป็นโมเดลที่สอดคล้องกับโครงการ ‘เที่ยวดูของดีศรีสุนทร’ ซึ่งการมาเยือนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ได้มีการสำรวจรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ แนวคิดการนำเสนอวิถีชีวิตและเอกลักษณ์พื้นถิ่นสู่การสร้างสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่พบว่าแก่นของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ต้องเริ่มต้นจากมุมมองและแนวคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้าน ที่จะสามารถนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ หลังจากนี้คณะทำงานของมหาวิทยาลัยจะมีการจัดทำแผนร่วมกับชุมชนในการกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวและบริการของชุมชนศรีสุนทรให้มีจุดเน้นและจุดขายที่ชัดเจนต่อไป”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดลานวัฒนธรรม “วัฒนะ กวี คีตศิลป์ 2563”

pkru arts culture 14 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “ราชภัฏ วัฒนะ กวี คีตศิลป์” ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ เสริมสร้างความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทย ตลอดจนภูมิภาคอุษาคเนย์ โดยเป็นแหล่งของทรัพยากรอันทรงคุณค่า ที่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรของจังหวัดภูเก็ต นอกเหนือไปจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และทัศนียภาพอันงดงามแล้ว ยังมีทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนผ่านวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่ดึงดูดใจให้เกิดการมาเยือน ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจำนวนมาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนตระหนักถึงศักยภาพของพื้นที่อันเป็นทำเลทองด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคอันดามัน จึงได้ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมทั้งการทำนุบำรุง การอนุรักษ์ และเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันดามันให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้ง การร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ พวกเราในฐานะผู้สืบทอดสายเลือดแห่งบรรพบุรุษ จึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าและมีส่วนในการร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น ส่วนบริเวณโดยรอบสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการให้ความรู้ภายในอาคาร และจุดถ่ายภาพที่กระจายทั่วบริเวณ อีกส่วนหนึ่งคือกิจกรรมบนเวที ได้แก่ การประกวดทูตราชภัฏ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา รวมไปถึงการแสดงลูกพรานน้อยโนรา นำโดยครูไก่ พรศักดิ์ อุปการดี และการแสดงพูดพร่ำ ทำเพลง กับโกไข่ คุณจุมพล ทองตัน ซึ่งทั้งบุคคลทั้งสองท่าน เป็นผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรอันดามัน รุ่นที่ 2 โดย ม.ราชภัฏภูเก็ต”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต แสดงผลงานสร้างสรรค์ “Dimension / Overlap / Reflection / Culture”

1 Copy
 
PRPKRU (28 สิงหาคม 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง จัดพิธีเปิดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา ประจำปี 2563 ภายใต้ Concept มิติ / ทับซ้อน / สะท้อน / วัฒนธรรม (Dimension / Overlap / Reflection / Culture) โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมที่ศูนย์การค้า Limelight Avenue Phuket
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “การจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ มิติ / ทับซ้อน / สะท้อน / วัฒนธรรม เป็นความตั้งใจของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานออกแบบศิลปะในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ตลอดจนเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการพัฒนางานสร้างสรรค์และงานวิจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาผลงานทางวิชาการไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย (ต่อเนื่องปีที่ 8) “วิถีลูกกรุง วิวัฒน์จรุงเจริญไทย”

 
huso pkru 27 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการ “มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย” (ต่อเนื่องปีที่ 8) ในแนวคิด “วิถีลูกกรุง วิวัฒน์จรุงเจริญไทย” กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงประกอบรีวิว โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี HUSO กล่าวว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการผลิตกำลังคนให้มีทักษะทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเป็นเมืองท่องเที่ยว และสามารถพัฒนากำลังคนให้ดำรงตนเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและสง่างาม นอกจากนี้ยังมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต อันได้แก่ พันธกิจด้านการวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดโครงการ ‘มนุษย์ย้อนรอยวิถีไทย’ (ต่อเนื่องปีที่ 8) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่นักศึกษาจะได้นำเสนอกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต เช่น การละเล่น ศิลปะการแสดง การออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน เป็นต้น อันเป็นการสืบสานความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นการแสดงถึงพลังของนักศึกษาทั้ง 10 สาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงนักศึกษาและเยาวชนด้วย”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย แข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรม

 
huso pkru arts and culture 27 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย" กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
สำหรับการแข่งขันประกอบด้วย แข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ "Promoting your local culture in andaman region" / แข่งขันเล่าเรื่อง หัวข้อ "ย้อนอดีตเมืองภูเก็จ" / แข่งขันออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ "ร้อยเรื่องเมืองอันดามัน" / ประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ / การแข่งขันเขียนพู่กันจีนและวาดภาพประกอบ / การแข่งขันประดิษฐ์มงกุฏเจ้าสาวจีน (เฉ่งก๋อ) / แข่งขันวาดภาพ หัวข้อ "เอกลักษณ์ล้ำค่าเมืองฟ้าอันดามัน" / แข่งขันสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2

sci pkru 13 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันราชภัฏ “มรดกทางวัฒนธรรม : วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมภายในงานที่ประกอบด้วย การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา / การแสดงจากคณะมโนราห์ อ.นาโยง จ.ตรัง / การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง “สามกองซุปเปอร์แดนซ์” โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง / การออกบูธแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษา และการออกบูธอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นต่อเนื่องจากการจัดโครงการ Phuket City of Gastronomy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ

1
 
2
 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ รองประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว  อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี พร้อมนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ
 
3
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์พื้นเมือง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ ในโอกาสเดียวกันนี้ ทั้งสองสถาบันได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้นำเสนอผลงานวิจัยชุดระบำพัสตราภรณ์ ยอนหยา ที่ได้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าที่อาศัยอยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งการแต่งกายแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับโอกาสและพิธีการสำคัญ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับจารีตประเพณี
 
ขณะที่สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 4 ชุด ประกอบด้วย “ชุดชมพู่เพชรสายรุ้ง” “นาฏยประดิษฐ์ผ้าทอกะเหรี่ยง กรณีศึกษา : หมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” “นาฏยประดิษฐ์สำหรับไทยพวนเพชรบุรีจากพื้นวัฒนธรรมพวนเชียงขวาง” “ปุราณคติวชิรศรีทวารวดีและระบำยักษ์แคระ”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
 
4
 
5
 
DSC 2819
 
DSC 2903
 
DSC 2921
 
DSC 2990
 
DSC 3011
 
DSC 3059 2
 
DSC 3106
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันขุนเลิศโภคารักษ์ 2563

khun lert porkaluck jan 2020
 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “วันขุนเลิศโภคารักษ์” ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายวิบูลชัย ณ ระนอง คุณออตตาว่า ณ ระนอง และครอบครัว (ทายาทขุนเลิศโภคารักษ์) นายอัศวิน อรรถธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล และไหว้มุทิตาสักการะอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ในการจัดพิธีไหว้มุทิตาสักการะ “ขุนเลิศโภคารักษ์” จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงขุนเลิศโภคารักษ์ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้บริจาคที่ดิน เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต สำหรับพิธีดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ และความร่วมมือร่วมใจ จากหลายภาคส่วน ทั้งคุณวิจิตร ณ ระนอง คุณวิภาพรรณ คูสุวรรณ คุณวิบูลชัย ณ ระนอง ตลอดจนทายาท ขุนเลิศโภคารักษ์ ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม มหาวิทยาลัยในทุกด้านเสมอมา รวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงาน และสนับสนุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “ขุนเลิศโภคารักษ์ มีชื่อเดิมว่า หลิม ตันบุญ เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2439 ท่านเป็นคนจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางเสี่ยงโชคมายังเกาะภูเก็ต ชีวิตเริ่มต้นด้วยความยากลำบาก เริ่มจากการเป็นกรรมกรหาบเหมือง รับจ้างขับเรือยนต์โดยสาร ขายไม้ฟืน เปิดร้านขายกาแฟ แต่ด้วยความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ ท่านมุมานะจนกลายเป็นเจ้าของกิจการ อาทิ เป็นนายเหมือง เป็นเจ้าของธุรกิจมากมาย เช่น โรงแรมห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง เป็นต้น จึงถือได้ว่าท่านเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในเกาะภูเก็ต กว่าจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้นั้น เส้นทางชีวิตของท่านต้องผ่านเรื่องราวมากมาย ด้วยชีวิตที่ประสบกับความยากลำบาก ครั้งหนึ่งท่านได้อธิษฐานก่อนเสี่ยงทายเซียมซี เพื่อตัดสินใจว่าท่านควรออกไปจากแผ่นดินภูเก็ตหรือไม่ แต่คำตอบที่ได้รับจากการเสี่ยงทายทั้ง 3 ครั้ง คือ ‘อย่าไป’ สุดท้ายจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ และได้ทำกิจการเหมืองแร่จนเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในที่สุด
 
 
 
 
ขุนเลิศโภคารักษ์ เป็นบุคคลที่ชอบทำบุญ ทุกเช้าก่อนไปทำงานท่านจะตระเวนไหว้พระจีนตามศาลเจ้าต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน มีเจตนารมณ์ และอุดมการณ์แน่วแน่ในการประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสุจริต จริงใจ ขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ แม้จะต้องแลกด้วยชีวิต ดังเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ต้องประสบภาวะวิกฤติ โดนเค้นคำตอบจากทหารญี่ปุ่นเกี่ยวกับเอกสารลับสำคัญของ บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ บริษัททำเหมืองแร่ของชาวอังกฤษ ที่ท่านทำการค้าด้วย ท่านรักษาความลับโดยไม่กลัวภัยอันตรายใดๆ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ บริษัททุ่งคา ฮาเบอร์ จึงมีเมตตามอบที่ดินให้ทำกิจการเหมืองแร่เป็นของตนเอง ทำให้ชีวิตการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง
 
ขุนเลิศโภคารักษ์มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ในเรื่องการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ท่านจึงคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยาก ท่านได้บริจาคที่ดินส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในหลาย ๆ แห่ง เช่น รพ.วชิระภูเก็ต โรงเรียนบ้านสะปำ ‘มงคลวิทยา’ และสถานที่แห่งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือวิทยาลัยครูภูเก็ตในอดีต ท่านได้เสียสละที่ดินของท่านที่มีการทำเหมืองแร่ไปแล้ว จำนวน 273 ไร่ให้แก่ทางราชการ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงครองราชสมบัติครบ 25 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 การบริจาคครั้งยิ่งใหญ่นี้เป็นการบริจาคครั้งสุดท้ายของชีวิตก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตด้วยโรคชรา ในวันที่ 23 มกราคม 2514 รวมอายุ 76 ปี ถึงแม้กายท่านจะจากไปแต่นาม ‘ขุนเลิศโภคารักษ์’ และคุณงามความดีของท่าน ยังคงประทับแน่นอยู่ในผืนแผ่นดินเกาะภูเก็ตโดยเฉพาะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแห่ง นี้ เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความดีที่ประทับอยู่ในใจของคนภูเก็ต และชาวราชภัฏภูเก็ต ตลอดไป อธิการบดีกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบสานถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

pkru 10 jul 2020

PRPKRU (9 ก.ค. 2563) สภานักศึกษา / องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) / สโมสรนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมสืบสานถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

Top